Več o koloidnem srebu - Spletna prodaja Koloidnega srebra

Koloidno srebro DrJuice

Koloidno srebro DrJuice
Pojdi na vsebino
Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu koloidnega srebra?

- Nakup opravimo pri ponudniku, ki ne prikriva svojih podatkov; se ne skriva za namišljenim imenom, e-mailom, ali telefonsko številko.

- Nakupujte pri ponudniku, ki ima registriran izdelek, odobren s strani pristojnjih organov. Izdelak mora vsebovati podatke iz katerih je razviden proizvajalec, registerska številka pod katero je izdelek registriran, serijska številka izdelka in datum proizvodnje.

- Ponudniki ponujajo izdelke različnih koncentracij navedenih v ppm (število delcev na milijon delov vode).
Kaj to v bistvu pomeni? 20ppm pomeni pri koloidnem srebru, da mora taka raztopina vsebovati 20 delov srebra na milijon delov ultra čiste vode, brez kakršnih koli drugih primesi. Merodajen podatek pa je predvsem koliko mg/l srebra je v tej raztopini. Namreč raztopina z določeno koncentracijov ppm še ne pomeni, da je dejansko toliko delcev srebra. V taki raztopini je lahko npr. samo 5ppm (delcev) srebra, ostalo pa druge primesi, ki dajo v končnem rezultatu npr. 20ppm
Povprašajte ponudnika po analizi, iz katere bo razvidno, da raztopina koloidnega srebra dejansko vsebuje srebro (v mg/l).

- Zelo pomembno je, da ima proizvajalec redno kontrolo svojih izdelkov, kar potrjuje z lastnimi analizami in analizami neodvisnih laboratorijev. Analiza kemijskega inštituta , Analizno poročilo TÜV SÜD KERMI laboratorija. Na trgu se pojavljajo ponudniki, ki sami izdelujejo koloidno srebro in potencirajo, da mora biti izdelek zaščiten v alu folijo proti EM sevanjem. S tem se želijo izogniti reklamacijam, saj lahko trdijo, da koloidno srebro ni bilo primerno hranjeno (zanemarljiv strošek, vendar nepotreben).
Dejstva so sledeča; koloidno srebro se ne pokvari, pri daljšem izpostavljanju močnejšim virom EM sevanja lahko pride do naelektritve delčkov srebra in s tem do združevanja delčkov. S tem se koloidno srebro ne pokvari, se pa mu zmanjša učinek in to šele takrat, ko so s prostim očesom vidni delčki v raztopini.
Povdarek pa je potrebno dati na shranjevanje koloidnega srebra izven dosega UV svetlobe. Pod vplivom UV svetlobe srebro oksidira, nastaja srebrov oksid, ki pa nima takaga učinka kot čisto srebro.
Da pride do oksidacije opazimo tako, da nastane v tekočini bleda meglica. Koloidno srebro hranimo v temni embalaži, odmaknjeno od UV svetlobe in večjih virov sevanj.
Pri nakupu koloidnega srebra moramo biti pozorni na zgoraj navedeno. Ne bodimo pozorni samo na koncentracijo v ppm (to je lahko zmotno), ampak predvsem na dejansko količino čistega srebra, ki se nahaja v izdelku in na velikost teh delcev.
Pri dobro pripravljeni raztopini koloidnega srebra se jasno zazna laserski žarek, ki nemoteno potuje skozi raztopino.
Taka idealna raztopina vsebuje do 85% ionov in 15% koloidov.
V raztopini koloidnega srebra, kjer so prisotne ostale soli in večje število koloidnih delcev srebra ter srebrovih soli, se laserski žarek razprši (pride do odboja ).

Koncentracijo ionov v raztopini izražamo v parts per milion (ppm)- število delcev srebra na milijon delov vode.
Cilj je dobiti čim večjo koncentracijo ionov srebra. Običajni postopki v domači izdelavi dosežejo koncentracije do 5ppm. Najkvalitetnejše metode priprave ionskega srebra dosežejo koncentracije do 25ppm.

Koloidno srebro Dr.Juice ima koncentracijo med 20ppm in 25ppm. Deklarirano 20ppm, na sliki 21ppm.
Koloidno srebro DrJuice
Upravljavec in lastnik spletne trgovine: TENASI d.o.o. , Panonsko naselje 4 , 9220 Lendava
tel.: 041 302 812 , e-mail: info@koloidno-srebro.biz
Nazaj na vsebino